TOP

Yeniocak Sözleşme Akademisi bünyesinde Doç. Dr. Umut Yeniocak tarafından gerçekleştirilen; genel içerikli “Sözleşme Atölyesi”  ve özel sözleşme türlerine ilişkin Atölye programlarının, hukukçulara ve hukukçu olmayan yöneticilere yönelik iki ayrı versiyonu bulunmaktadır.

Bu eğitim programları, tamamen kurumunuza özel olarak tasarlanıp uygulanabilir.

Genel içerikli Sözleşme Atölyemizde;

– Sözleşme hazırlarken ve incelenirken; dikkate alınması gereken kurallar, uygulamada sıkça yapılan hatalar, doğru bilinen yanlışlar hakkında genel bilgiler verilmekte ve gerçek bir sözleşme metni üzerinde yapılan örnek incelemenin sonuçları üzerine atölye çalışması yapılmaktadır.

– Sözleşme Hukukuna ilişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararları ve Yargıtay Dairelerine ait bazı önemli kararlar katılımcılarla paylaşılmakta ve bu kararlar hakkında tartışma yapılmaktadır.

– İnteraktif yöntemle yapılan bu çalışmalar sırasında, Doç. Dr. Umut Yeniocak tarafından daha önce dava dosyalarında yazılan mütalaalar, örnek dava dosyaları ve danışmanlık deneyimlerinden aktarımlar yapılmakta ve her katılımcı soru-cevap yöntemiyle birebir görüş alışverişinde bulunma fırsatına sahip olmaktadır.

*Sözleşme Atölyesi, toplam on saatlik bir program olup çalışmalar, hafta sonu iki tam gün (saat 10.00 – 16.00 arası) şeklinde organize edilmektedir.

*Çalışmaların tamamına katılan katılımcılara, Yeniocak Sözleşme Akademisi Katılım Belgesi ve Atölye notlarından oluşan bir kitapçık verilmektedir.

Özel sözleşme türlerine ilişkin Atölyelerimizde;

– Özel sözleşme türlerine yönelik Atölye çalışmalarımızda ise; ilgili sözleşme türünün özelliklerine ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından, sözleşme örnekleri üzerinde incelemeler ve karşılaştırmalı analizler yapılmaktadır. Ayrıca, ilgili sözleşme türlerinde en çok karşılaşılan davalar hakkında, somut dosya örnekleri üzerinde katılımcılarla birlikte interaktif bir çalışma yapılmaktadır.

– Bahsi geçen dava türleri hakkında çok sayıda örnek yargı kararı ve bu kararlar hakkındaki hukuki analizlerimiz katılımcılarla paylaşılmaktadır.

Davanı da al gel!

Atölyemizin yeni sloganı…😊

Atölye’ye katılan herkes, Atölye konusu sözleşme türüyle ilgili bir dava dosyasını çalışma konusu olarak getirebilecek.
Atölye’ye getirilen dosyalar üzerinde, tüm katılımcılarla birlikte ve belirli bir metod çerçevesinde beyin fırtınası yaparak, çözüm üzerinde tartışacağız…

– Akademimizin yaptığı özel sözleşme eğitimleri;

  • Kira ve İnşaat Sözleşmeleri Atölyesi,
  • Franchise – Bayilik ve Acentelik Sözleşmeleri Atölyesi ve
  • Kefalet – Garanti ve İpotek Sözleşmeleri Atölyesi olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilmektedir.

*Özel sözleşme türlerine ilişkin Atölyelerimiz, her biri toplam on saatlik bir program olup çalışmalar, hafta sonu iki tam gün (saat 10.00 – 16.00 arası) şeklinde organize edilmektedir.

*Çalışmaların tamamına katılan katılımcılara, Yeniocak Sözleşme Akademisi Katılım Belgesi ve Atölye notlarından oluşan bir kitapçık verilmektedir.

Güncel Atölye takvimimiz şu şekildedir:

Daha önce duyurduğumuz ve kontenjanı dolan 15-16 Şubat grubunun ardından

  • 29 Şubat – 1 Mart tarihlerinde Kira ve İnşaat Sözleşmeleri Atölyesi,
  • 7-8 Mart’ta genel içerikli Sözleşme Atölyesi,
  • 28-29 Mart’ta Dağıtım Sözleşmeleri üst başlığı altında Franchise – Bayilik ve Acentelik Sözleşmeleri Atölyesi,
  • 11-12 Nisan’da genel Sözleşme Atölyesi ve
  • 25-26 Nisan’da Teminat Sözleşmeleri üst başlığı altında Kefalet – Garanti ve İpotek Sözleşmeleri Atölyesi gerçekleştirilecektir.

Bilgi ve kayıt için; akademi@umutyeniocak.com.tr adresine ya da 0530 382 3901 nolu whatsapp hattına yazabilirsiniz.

Atölye’de görüşmek dileğiyle…😊

#yeniocaksözleşmeakademisi
#sözleşmeatölyesi